Сіз мына жердесіз:  Мемлекеттiк сатып алулары портал » Сатып алудың тізбесі » Қорытындылар » Қорытындылар №3

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім
Решение об утверждении итогов закупок способом Запрос ценовых предложений

№3


Хабарландыру / Объявления № 3
Сатып алу атауы Қазақстан Республикасы бойынша ( 330 аса жіберулер) және шетелдерге (50 аса жіберулер) пошталық хат тасу қызмет көрсетулері
Наименование закупки Услуги почтовые курьерские по Республике Казахстан (не менее 330 отправлений) и за рубеж (не менее 50 отправлений)
Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2013-01-14 15:00:00
Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2013-01-21 16:00:00
Тапсырыш берушi / Заказчик Некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор"
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика Казахстан, Астана, Улица Д.Кунаева, Дом 12/1, ВП-61
Ұйымдастырушы / Организатор Некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор"
Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора Казахстан, Астана, Улица Д.Кунаева, Дом 12/1, ВП-61

Лот № 3
Лоттың атауы Услуги почтовых отделений по приему рекомендованных отправлений или отправлений с объявленной ценностью прочих
Наименование лота Услуги почтовых отделений по приему рекомендованных отправлений или отправлений с объявленной ценностью прочих
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге 840592
Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге 840592
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Единица измерения Одна услуга
Саны, көлем / Количество 1

Берілген лот бойынша жабдықтаушылардан ұсыныстар ұсынылған жоқ/По данному лоту заявок поставщиков не предоставлено

Нәтиже

«екiден кем баға ұсынысылар алып берiлген » негізінде сатып алулар мына лот бойынша өтпеді деп танылды.

Результаты

«подано менее двух ценовых предложений» закупки по данному лоту не состоялись.


Ұйымдастырушының өкілі
Представитель организатора закупок
ОПЕКАН ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Лауазым: менеджер / Должность: менеджер
Қорытындыларды шығару уақыты және күні
Время и дата подведения итогов
2013-01-23 18:42:30

__________________________________\__________\ подпись
М.П.