Сіз мына жердесіз:  Мемлекеттiк сатып алулары портал » Сатып алудың тізбесі » Қорытындылар » Қорытындылар №7

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім
Решение об утверждении итогов закупок способом Запрос ценовых предложений

№7


Хабарландыру / Объявления № 6
Сатып алу атауы кеңсенің бөлмесінің жалы
Наименование закупки Аренда офисного помещения
Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2013-01-22 09:00:00
Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2013-01-28 19:00:00
Тапсырыш берушi / Заказчик Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Солтүстік"
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика Казахстан, Петропавловск, Улица Конституции Казахстана, Дом 38
Ұйымдастырушы / Организатор Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Солтүстік"
Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора Казахстан, Петропавловск, Улица Конституции Казахстана, Дом 38

Лот № 6
Лоттың атауы Услуги по аренде офисных помещений
Наименование лота Услуги по аренде офисных помещений
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге 2436000
Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге 2436000
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Единица измерения Одна услуга
Саны, көлем / Количество 1

Берілген лот бойынша жабдықтаушылардан ұсыныстар ұсынылған жоқ/По данному лоту заявок поставщиков не предоставлено

Нәтиже

«не предоставлены ценовые предложения» негізінде сатып алулар мына лот бойынша өтпеді деп танылды.

Результаты

«не предоставлены ценовые предложения» закупки по данному лоту не состоялись.


Ұйымдастырушының өкілі
Представитель организатора закупок
САДВОКАСОВА ДИНАРА КУАНЫШЕВНА
Лауазым: маман / Должность: специалист
Қорытындыларды шығару уақыты және күні
Время и дата подведения итогов
2013-01-29 10:25:04

__________________________________\__________\ подпись
М.П.