Вы находитесь здесь:  Портал государственных закупок » Закупки » Итоги » Итоги №3416168

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім
Решение об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений

№3416168


Хабарландыру / Объявления № 3468732
Сатып алу атауы Сүңгуір жабдықтауы
Наименование закупки Водолазное оборудование
Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2013-02-21 09:00:00
Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2013-02-27 10:00:00
Тапсырыш берушi / Заказчик Государственное учреждение "Водно-спасательная служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика Казахстан, Павлодар, Улица Никитина, Дом 106
Ұйымдастырушы / Организатор Государственное учреждение "Водно-спасательная служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора Казахстан, Павлодар, Улица Никитина, Дом 106

Лот № 11125124
Лоттың атауы Насос водяной
Наименование лота Насос водяной
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге 659000
Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге 659000
Өлшем бірлігі Дана
Единица измерения Штука
Саны, көлем / Количество 1

Әлеуетті жабдықтаушылармен келесі баға ұсыныстары ұсынылды / Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения 

Жабдықтаушы аталуы
Наименование поставщика
Бірлік бағасы
Цена заединицу
Жалпы сома
Общая сумма
Өтінімдерді берудін мерзімі және уақыты
Дата и время подачи заявки
25017383 Товарищество с ограниченной ответственностью "Холматро" 580000 580000 2013-02-26 15:53:02
25039627 ДАЙВ-СЕРВИС 646840 646840 2013-02-27 09:30:42

Нәтиже / Результаты

Мемлекеттік сатып алу жеңімпазы

Победитель государственных закупок
Товарищество с ограниченной ответственностью "Холматро"

СТН/РНН: 600400629128
БСН/БИН: 110440011884
ЖСН/ИИН:

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты
     БИК/БСН: 190501926,
     Новый БИК/Жаңа БСН: KZKOKZKX,
     ИИК/ЖСК: ,
     Новый ИИК/Жаңа ЖСК: KZ149261802158905000
     Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ,
     ӘАОК: 751510000, Мекен-жайы: Алматы қ., Жетісу ауданы
     Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК",
     КАТО: 751510000, Адрес: г.Алматы, Жетысуский район

Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО/ТАӘ: ХОЛСТИНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: 274-54-54, Мобильный телефон / Ұялы телефон :87017268856

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық көрінетін жабдықтаушы

Поставщик, ценовое предложение, которого является самым предпочтительным, после победителя.
ДАЙВ-СЕРВИС

СТН/РНН: 361811262163
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН: 660624350203

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты
     БИК/БСН: 195301716,
     Новый БИК/Жаңа БСН: KZKOKZKX,
     ИИК/ЖСК: ,
     Новый ИИК/Жаңа ЖСК: KZ4892622015U7774000
     Банктің аты: "Қазкоммерцбанк" АҚ Ақмола филиалы,
     ӘАОК: 711310000, Мекен-жайы: Астана қ., "Сарыарқа" ауданы
     Название банка: Акмолинский филиал АО "Казкоммерцбанк",
     КАТО: 711310000, Адрес: г.Астана, район "Сарыарка"

Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО/ТАӘ: АСАУЛЯК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: +7(7162)77-22-82, Мобильный телефон / Ұялы телефон :+7-702-156-64-53


Лот № 11125125
Лоттың атауы Светильник
Наименование лота Светильник
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге 758712
Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге 758712
Өлшем бірлігі Дана
Единица измерения Штука
Саны, көлем / Количество 1

Әлеуетті жабдықтаушылармен келесі баға ұсыныстары ұсынылды / Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения 

Жабдықтаушы аталуы
Наименование поставщика
Бірлік бағасы
Цена заединицу
Жалпы сома
Общая сумма
Өтінімдерді берудін мерзімі және уақыты
Дата и время подачи заявки
25039723 ДАЙВ-СЕРВИС 598400 598400 2013-02-27 09:34:08
25031343 "К-СИСТЕМ" 745000 745000 2013-02-26 23:10:47

Нәтиже / Результаты

Мемлекеттік сатып алу жеңімпазы

Победитель государственных закупок
ДАЙВ-СЕРВИС

СТН/РНН: 361811262163
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН: 660624350203

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты
     БИК/БСН: 195301716,
     Новый БИК/Жаңа БСН: KZKOKZKX,
     ИИК/ЖСК: ,
     Новый ИИК/Жаңа ЖСК: KZ4892622015U7774000
     Банктің аты: "Қазкоммерцбанк" АҚ Ақмола филиалы,
     ӘАОК: 711310000, Мекен-жайы: Астана қ., "Сарыарқа" ауданы
     Название банка: Акмолинский филиал АО "Казкоммерцбанк",
     КАТО: 711310000, Адрес: г.Астана, район "Сарыарка"

Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО/ТАӘ: АСАУЛЯК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: +7(7162)77-22-82, Мобильный телефон / Ұялы телефон :+7-702-156-64-53

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық көрінетін жабдықтаушы

Поставщик, ценовое предложение, которого является самым предпочтительным, после победителя.
"К-СИСТЕМ"

СТН/РНН: 450420092455
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН: 920117451326

Банктік деректемелер / Банковские реквизиты
     БИК/БСН: 191801478,
     Новый БИК/Жаңа БСН: NFBAKZ23,
     ИИК/ЖСК: ,
     Новый ИИК/Жаңа ЖСК: KZ086390722040001144
     Банктің аты: "Delta Bank" АҚ Қарағанды қаласындағы филиалы,
     ӘАОК: 351010000, Мекен-жайы: Қарағанды облысы, Қарағанды қ.ә., Қарағанды қ.
     Название банка: Филиал АО "Delta Bank" в г. Караганды,
     КАТО: 351010000, Адрес: Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда

Контактная информация / Байланыс ақпараты
ФИО/ТАӘ: АХМЕДИНА ЗАРИНА АХМЕДИЕВНА, Рабочий телефон / Жұмыс телефоны: (7212)910259, Мобильный телефон / Ұялы телефон :+77018066131


Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок
ВЛАСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Лауазым: / Должность: Начальник службы
Қорытындыларды шығару уақыты және күні
Время и дата подведения итогов
2013-02-27 10:15:47

__________________________________\__________\ подпись
М.П.